• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Projekt fundacji Nutricia pt. "The effect of liposomal resveratrol on the level of oxidative stress and cognitive impairment in ischemic stroke patients receiving home enteral nutrition."

24.02.22

W dniu 28 lutego 2022 r. w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN rozpoczęto realizację Projekt fundacji Nutricia pt. "The effect of liposomal resveratrol on the level of oxidative stress and cognitive impairment in ischemic stroke patients receiving home enteral nutrition.", którego kierownikiem jest dr hab. Michał Ławiński.

Celem projektu jest określenie zdolności LIP-RES do poprawy funkcji poznawczych u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Ma również na celu wykazanie wpływu LIP-RES na poziom peroksydacji lipidów, stężenie homocysteiny w osoczu i potranslacyjne modyfikacje HSA.

Okres realizacji: 2 lata (od 2022-02-28 do 2024-02-28)

Łączna wartość projektu: 249 240 zł