• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

KONKURS OTWARTY IGAB PAN NA STANOWISKA: ADIUNKT, PROFESOR INSTYTUTU, PROFESOR

30.04.20

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt) w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w następujących obszarach: Genetyka molekularna / Biologia molekularna / Nutrigenetyka i Nutrigenomika / Biotechnologia / Biomedycyna / Dobrostan i zachowanie się zwierząt

Więcej informacji dotyczących ogłoszenia na stronie IGHZ PAN: http://www.ighz.pl/konkursy-na-stanowiska-naukowe-i-stypendia