• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Pracownik z IGHZ PAN ekspertem w EIP-AGRI

21.09.16

We wrześniu ogłoszono listę 20 europejskich ekspertów wybranych z 240 kandydatów, którzy zgłosili się do EIP-AGRI (European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability). Wybrani eksperci z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Włoch, Holandii, Niemiec, Danii, Finlandii, Węgier, Belgii i Polski, przez rok (2016/2017) będą pracować nad zagadnieniem Jak stworzyć dobre warunki dla krów mlecznych utrzymywanych w różnych systemach produkcji (Robust and resilient dairy production systems). Jedynym ekspertem z Polski została dr Joanna Marchewka z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Pierwsze spotkanie ekspertów odbędzie się w dniach 23 - 24 listopada 2016. Ostatecznym rezultatem ich rocznej pracy będzie raport dla Komisji Europejskiej.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/robust-and-resilient-dairy-production-systems