• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Spotkanie międzynarodowej grupy ekspertów - Animal Task Force (ATF)

10.05.17

4.04.2017 odbyło się w Brukseli kolejne spotkanie  międzynarodowej  grupy ekspertów - Animal Task Force (ATF) promującej i proponującej kierunki rozwoju zrównoważonego rolnictwa w UE.  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt reprezentowany był przez prof. Marka Łukaszewicza i dr Joannę Marchewkę.  Podczas spotkania dyskutowano  nad treścią dokumentu strategicznego White Paper - priorytetowe kierunki badawcze w obszarze nauk o zwierzętach w UE do 2020 dla programu Horyzont 2020 ze szczególnym uwzględnieniem  doskonalenia jakości produktów zwierzęcych, jako wiodącego przesłania na rok 2017.