• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Jacka Andrzeja Modlińskiego

01.06.21

Pogrzeb Profesora dr. hab. Jacka Modlińskiego odbędzie się w środę 9 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Warszawie w Kościele Św. Boromeusza ul. Powązkowska 14