• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS

14.09.16

ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS (Anim. Sci. Pap. Rep.; ASPR) jest anglojęzycznym kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. ASPR publikuje oryginalne i przeglądowe artykuły dotyczące wielu różnych aspektów nauk o zwierzętach, tak z zakresu nauk podstawowych, jak i stosowanych. Czasopismo zdecydowanie nie będzie publikować artykułów ignorujących zasady etyczne. Każdy rodzaj plagiatu spowoduje wycofanie artykułu z ASPR w momencie jego rozpoznania. Wszystkie artykuły zgłaszane do ASPR są recenzowane przez edytorów, członków Rady Redakcyjnej lub zewnętrznych specjalistów z odpowiedniej dziedziny a recenzenci posiadają wiedzę odnośnie autorstwa zgłaszanych prac. Decyzje redakcyjne podejmowane są możliwie jak najszybciej a edytorzy czynią wszystko by oceny/komentarze recenzentów dotarły do autorów w ciągu 3 miesięcy. Autorzy powinni przestrzegać zasady etyczne Czasopisma i przez zgłoszenie artykułu do publikacji oświadczają, że artykuł nie został opublikowany uprzednio oraz, że jego publikacja nie jest rozpatrywana przez inne czasopisma.

 

 

Impact Factor (IF) " ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS wynosi obecnie 0,725  a wartość punktowa według listy czasopism punktowanych MNiSW - 25 pkt