• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Profesor Jarosław Horbańczuk wybrany na członka PAN

05.12.16

W dniu 1.12.2016 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru nowych członków Akademii. Wśród nich, w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych znalazł  się Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt - prof. dr. hab. Jarosław Horbańczuk.

 

Profesor Horbańczuk jest m.in. współautorem innowacyjnych prozdrowotnych produktów (patenty) o cechach żywności funkcjonalnej nagrodzonych złotymi medalami na światowych targach wynalazczości w Brukseli i w Barcelonie oraz  statuetką za najlepszy wynalazek europejski  na największych targach międzynarodowych w  USA w 2016r.  Profesor zapoczątkował także badania nad  biologią i użytkowaniem strusi w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem książek o strusiach wydanych w 6 językach. Wyniki Jego badań publikowane są w renomowanych czasopismach  naukowych m.in. w  Nature. Wykładał w ponad 40 krajach świata, w tym Harvard Medical School w USA.  Specjalność naukowa Profesora to genetyka i hodowla zwierząt, doskonalenie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz  nutrigenomika.
 
dyrektor J.Horbańczuk