• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Cytowania w SCIENCE

18.08.16
Praca pt. „The Effect of Acute and Chronic Social Stress on the Hippocampal Transcriptome in Mice” autorstwa Stankiewicz AM, Goscik J, Majewska A, Swiergiel AH, Juszczak GR. (PLoS One. 2015;10(11):e0142195) została zacytowana w następujących artykułach opublikowanych w Science: 1) Mathew RS, Mullan H, Blusztajn JK, Lehtinen MK. Comment on “Multiple repressive mechanisms in the hippocampus during memory formation” Science 29 Jul 2016 : 453, doi: 10.1126/science.aaf1288 http://science.sciencemag.org/content/353/6298/453.2 2) Cho BJ, Yu N, Kim VN, Kaang BK. Response to Comment on “Multiple repressive mechanisms in the hippocampus during memory formation” Science 29 Jul 2016 : 453, doi: 10.1126/science.aaf2081 http://science.sciencemag.org/content/353/6298/453.3