• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

PASIFIC CALL 2 – dr Monika Hejna

01.11.22

Wyłoniono zwycięzców drugiego naboru Programu Stypendialnego PASIFIC Postdoctoral Fellowship finansowanego w ramach unijnego programu HORIZON 2020 research and innovation w ramach Marie-Curie action: 15 laureatów z 9 krajów otrzyma finansowanie na swoje projekty naukowe. Stypendyści PASIFIC będą prowadzić badania w 9 Instytutach Polskiej Akademii Nauk. Zwycięskie projekty należą do następujących Paneli: Nauki fizyczne i inżynieria (6 stypendiów), Nauki o życiu (4) oraz Nauki społeczne i humanistyczne (5). Listy rankingowe i rezerwowe konkursu PASIFIC Call 2 dostępne są poniżej.

https://pasific.pan.pl/call-2/

Jedną z laureatek konkursu jest dr Monika Hejna, która będzie realizować projekt pt. "Algal-based alternatives: their ability to perform of anti-inflammatory, antioxidant and antimicrobial activities in swine farming system" w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN pod opieką Pana prof. Instytutu dr hab. Artura Jóźwika.

Pytanie badawcze (problem) projektu w PACIFIC:

Czy ekstrakty na bazie alg mają cząsteczki o działaniu przeciwzapalnym, które mogą złagodzić reakcję zapalną, o działaniu przeciwutleniającym redukującym stres oksydacyjny i o działaniu przeciwdrobnoustrojowym redukującym infekcji?

Podejście do rozwiązania pytania badawczego:

ADVISE to multidyscyplinarny projekt łączący weterynarię, nauki o zwierzętach, immunologię i immunoterapię. W ramach projektu zostanie przyjętych kilka modeli in vitro w celu dokładnej oceny aktywności biologicznej ekstraktów na bazie alg oraz ich synergistycznego i uzupełniającego działania na potrzeby dalszej terapii skojarzonej przeciwko infekcjom zwierzęcym.

Jeden z modeli będzie wykorzystywał makrofagi pęcherzykowe świni (ang. porcine alveolar macrophages - PAMs) stymulowane lipopolisacharydem i związkami alg w celu testowania ich działania przeciwzapalnego in vitro. Ponadto PAM skutecznie wychwytują rodniki ponadtlenkowe, dlatego w komórkach PAMs zostaną również określone poziomy dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), dialdehydu malonowego (MDA) i peroksydazy glutationowej (GPx), aby wskazać, czy ekstrakty z alg są w stanie przeciwdziałać procesowi utleniania i dalej polepszyć jakość mięsa. Ponadto do testowania aktywności przeciwutleniającej ekstraktów z alg zostanie wykorzystanych kilka testów chemicznych, w tym test wychwytywania rodników 2,2-difenylo-1-pikrylhydrazylu (DPPH) oraz test mocy redukującej. Poza tym związki na bazie alg zostaną przetestowane pod kątem ich aktywności hamującej wzrost głównych patogennych szczepów Escherichia coli (VTEC/ETEC) powodujących biegunkę poodsadzeniową.

Projekt ten wniesie zatem szeroki zakres wiedzy specjalistycznej w zakresie innowacyjnego żywienia, fizjologii zwierząt, immunologii oraz przyszłych wytycznych dotyczących poprawy praktyk w agroekonomii.

Łączna wartość środków otrzymana na realizację projektu wynosi: 189 942,00 €