• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wyniki konkursu MINIATURA 1

05.12.17

 dr Hiroaki Taniguchi:  "Potencjalna rola systemu ubikwityno-proteasomowego w ciałku żółtym bydła"

badania wstępne;  przyznane środki 49995