• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Opublikowano pracę w prestiżowym czasopiśmie Pharmacological Reviews (IF=18,9)

02.10.19

Pracownicy naukowi Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN opublikowali pracę w prestiżowym czasopiśmie Pharmacological Reviews (IF=18,9). 

Czasopismo Pharmacological Reviews wydawane przez The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, jest jednym z najwyżej ocenianych czasopism w kategorii „Farmakologia i farmacja”, wyróżnionej w Web-of-Science. Z wiodącym udziałem pracowników naukowych IGHZ PAN opublikowano nową publikację w tym wpływowym czasopiśmie, obejmującą wyniki badań potencjału naturalnych produktów i składników dietetycznych do przeciwdziałania tworzeniu się komórek piankowatych makrofagów (typ komórek sprzyjających rozwojowi miażdżycy).

Odnośnik:

Targeting Foam Cell Formation in Atherosclerosis: Therapeutic Potential of Natural Products. Dongdong Wang, Yang Yang, Yingnan Lei, Nikolay T. Tzvetkov, Xingde Liu, Andy Wai Kan Yeung, Suowen Xu and Atanas G. Atanasov. Pharmacological Reviews, October 1, 2019, 71 (4) 596-670; DOI: https://doi.org/10.1124/pr.118.017178