• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Plan Równości Płci dla Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

24.06.22

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk przyjął Plan Równości Płci na lata 2022 – 2025.

28 grudnia 2021 Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, Dyrektor Instytutu powołała Zespół Koordynacyjny ds. Planu Równości Płci dla Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (Zarządzenie nr 23, 2021). 24 czerwca 2022 Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, podpisała Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci dla Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Głównym celem dokumentu jest dążenie by IGBZ PAN był miejscem bezpiecznym dla wszystkich, funkcjonującym w poszanowaniu zasad równości i różnorodności, wolnym od dyskryminacji, umożliwiającym wszystkim pracownikom rozwój naukowy i osobisty.