• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Konferencja Visegrad Group Society for Developmental Biology, 8-10 września 2023 r. w Warszawie

16.05.23

Konferencja Visegrad Group Society for Developmental Biology, 8-10 września 2023 r. w Warszawie.

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk  zaprasza do uczestnictwa w trzeciej konferencji Visegrad Group Society for Developmental Biology która odbędzie się w dniach 8-10 września 2023 r. w Warszawie, współorganizowanej przez IGBZ PAN, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz V4SDB.

Termin zgłaszania doniesień naukowych  31 maja 2023 roku. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie konferencji: v4sdb2023.pl

 Tematyka tegorocznej konferencji V4SDB obejmuje zagadnienia takie jak:

·      Rozwój zarodkowy – wszystkie etapy

·      Hormonalna regulacja rozwoju zarodkowego i rozrodu

·      Sieci genowe i epigenetyka w biologii rozwoju

·      Komórki macierzyste i regeneracja 

·      Modele in vitro w biologii rozwoju

W czasie konferencji będzie można wysłuchać wykładów znamienitych naukowców:

·      Michele Boiani (Max Planck Institute for Molecular Medicine, Munster, Niemcy)

·      Marianne Bronner (California Institute of Technology, Pasadena, USA)

·      Giulio Cossu (University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania i San Raffaele Hospital, Mediolan, Włochy)

·      Monika Kaczmarek (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn, Polska)

·      Alfonso Martinez Arias (University of Cambridge, Cambridge, Wielka Brytania i Pompeu Fabra University, Barcelona, Hiszpania)

·      Lilianna Solnica-Krężel (Washington University School of Medicine in St. Louis, St. Louis, USA)

·      Petr Svoboda (Institute of Molecular Genetics, Czech Academy of Sciences, Praga, Czechy)

Visegrad Group Society for Developmental Biology (V4SDB) to organizacja zrzeszająca naukowców zajmujących się biologią rozwoju, pracujących przede wszystkim w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.