• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wizyta naukowa w COLORADO STATE UNIVERSITY

16.08.16

13.06.2016  podczas pobytu  pracowników naukowych Instytutu w Colorado State University w USA  prof. dr hab. J.O.  Horbańczuk zaprezentował „ Research activity of  IGAB PAS and possibilities of  future join collaboration”, a dr hab. M.Pierzchała „Nutrigenomic biomedical studies based on various animal models". Omówiono także możliwość  wspólnych badań w zakresie selekcji genomowej zwierząt.