• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

PUBLIKACJA DOTYCZĄCA TECHNOLOGII KOMOREK MACIERZYSTYCH

21.05.18

Naukowcy z Zakładu Biologii Molekularnej, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Grup Badawczych Edycji Genomu i Reprogramowania Komórkowego, Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbrücka (MDC) w Berlinie opisali, w jaki sposób mitochondria są zaangażowane w procesy utrzymania i wyjścia komórek macierzystych ze stanu pluripotencji oraz dynamiki pluripotencji i metabolizmu energetycznego komórek macierzystych. Opisane informacje dostarczają najnowszej wiedzy na temat roli mitochondriów w homeostazie i różnicowaniu komórek macierzystych, co ma kluczowe znaczenie w precyzyjnym modelowaniu chorób opartym na inżynierii indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSCs) oraz w terapiach spersonalizowanych opartych na metodach transplantacyjnych skorygowanych genetycznie komórek specyficznych dla pacjenta. Naukowcy opublikowali pracę na ten temat na łamach prestiżowego czasopisma EMBO Reports.

Lisowski P., Kannan P., Mlody B., Prigione A. Mitochondria and the dynamic control of stem cell homeostasis. EMBO Rep. 2018 May;19(5). pii: e45432. doi: 10.15252/embr.201745432

Publikacja jest efektem współpracy międzynarodowej dr. hab. inż. Pawła Lisowskiego (IGHZ PAN) z niemiecką jednostką naukową - Centrum Medycyny Molekularnej im Maxa Delbrücka (MDC) w Berlinie, w ramach projektu HARMONIA  “Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylomu z modelowaniem przy użyciu technik inżynierii genomu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych człowieka różnicowanych do neuronów funkcjonalnych”, kierownik: dr. hab. inż. Paweł Lisowski, 1 474 850 PLN.

Projekt HARMONIA: http://www.ighz.edu.pl/aktualnosc/grant-harmonia-przyznany-igihz-pan