• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla naukowca z IGBZ PAN

20.03.24

Dr Li Chen otrzymała prestiżowe stypendium dla doświadczonych naukowców, przyznane przez Komisję Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego będzie prowadzić wspólne badania z prof. Jensem Brockmeyerem na Wydziale Chemii Żywności Uniwersytetu w Stuttgarcie w Niemczech. Tematem projektu jest “Reducing the allergenicity of β-lactoglobulin by non-covalent conjugation with plant phenolics”(Ograniczenie alergenności β-laktoglobuliny poprzez niekowalencyjną koniugację z fenolami roślinnymi).

Dr Li Chen jest adiunktem w Zakładzie Biotechnologii i Nutrigenomiki IGBZ PAN i aktualnie realizuje projekt w programie PASIFIC (the PASIFIC Postdoctoral Fellowship Programme, HORIZON 2020 research and innovation MSCA COFUND) pod opieką prof. dr hab. Emilii Bagnickiej.