• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

NABÓR NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

10.04.18

IGiHZ PAN planuje utworzenie stacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim, dla obywateli polskich i obcokrajowców. Ogłoszenie o naborze na studia ukaże się wkrótce.