• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Minister Przemysław Czarnek wręczył Pani Dr Irene Camerlink „Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców”

05.07.21
Minister Przemysław Czarnek wręczył Pani Dr Irene Camerlink „Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców”

23 czerwca br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom, którego laureatem była Pani Dr Irene Camerlink z Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt. W gmachu MEiN odbyła się z tej okazji uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele stypendystów.

To już drugie „Stypendium dla Młodych Naukowców” przyznane w tym zakładzie – pierwszą laureatką w Zakładzie Behawioru i Dobrostanu Zwierząt była Pani dr Joanna Marchewka (w roku 2020).  

W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów, wyłonionych w drodze konkursu przez ekspertów Zespołu doradczego.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-wreczyl-stypendia-wybitnym-mlodym-naukowcom?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+2+lipca+2021+r