• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wizyta Ambasadora Japonii

05.04.19

W dniu 4 kwietnia 2019 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN odwiedził Ambasador Japonii w Polsce Pan Tsukasa Kawada. W wizycie wzięli także udział przedstawiciele Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej Ambasady Japonii – Pan Satoshi Takeuchi oraz Pani Elżbieta Korona.

Pan Ambasador spotkał się z Dyrekcją Instytutu i zapoznał się z działalnością i potencjałem naukowym Instytutu, zwłaszcza w odniesieniu do współpracy z japońskimi jednostkami naukowymi w obszarze genetyki i biotechnologii. Dyskusje dotyczyły również potencjału Polski w zakresie nowoczesnej produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem bioróżnorodności zwierząt. Delegacja odwiedziła również Zespół Edycji Genomu i Regulacji Transkrypcji kierowany przez dr Hiroaki Taniguchi oraz laboratoria środowiskowe działające w Instytucie.