• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

22.01.19

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://instytucja.pan.pl/images/2019/praca/konkurs_na_stanowisko_dyrektora_jednostki_pomocniczej_PAN_Naukowa_Stacja_w_Wiedniu.pdf

 

Termin składania zgłoszeń upływa 15 lutego 2019 r. o godz. 12.00