• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wizyta Wiceminister Rolnictwa Holandii

17.01.19

W dniu 12 grudnia 2018 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN odwiedziła Wiceminister Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Jakości Żywności Królestwa Niderlandów Marjolijn Sonnema. W wizycie wzięli udział przedstawiciele Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie (Radca Rolny Martijn Homan, Katarzyna Kowalczewska) oraz Annie de Veer – Dyrektor Wageningen Livestock Research z Wageningen University & Research. Minister Sonnema wzięła udział w seminarium z członkami polsko – holenderskiego konsorcjum ustanowionego w 2015 przy wsparciu Ambasady Holandii w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzi Wageningen University & Research (WUR), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Seminarium poświęcone było efektom działalności konsorcjum po upływie czterech lat oraz perspektywom współpracy. Zaprezentowano również kilka wspólnych projektów realizowanych w ramach konsorcjum. Dzielono się także doświadczeniami w zakresie najlepszych praktyk w przekazywaniu wyników prac badawczych do instytucji rządowych.