• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

NOWE GRANTY OPUS DLA PRACOWNIKÓW

18.05.18

Narodowe Centrum Nauki przyznało 2 projekty OPUS pracownikom naukowym z IGiHZ PAN:

  1. Dr Agnieszka Bernat-Wójtowska „Uzyskanie oraz identyfikacja cech pluripotencji  indukowanych komórek pluripotentnych żubra Bison  bonasus  bonasus , 829 920 PLN
  2. Dr Grzegorz Juszczak „Wpływ długotrwałego działania korykosteronu na transkryptom mózgu myszy laboratoryjnej”, 937 600 PLN