• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności

18.10.21
_

Dnia 15 października 2021 roku odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności, prowadzonej wspólnie przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W uroczystości, która odbyła się w formie hybrydowej, wzięli udział przedstawiciele władz Instytutów, studenci Szkoły Doktorskiej, Promotorzy oraz pracownicy IGBZ PAN i PIWET-PIB. Czworo nowoprzyjętych Doktorantów, rozpoczynających kształcenie w dyscyplinach: zootechnika i rybactwo oraz weterynaria, złożyło ślubowanie oraz odebrało indeksy doktoranta. Życzenia wielu sukcesów naukowych, rozwoju i radości ze zdobywania wiedzy złożyli Doktorantom Pan Profesor Mirosław Polak oraz, w imieniu Samorządu Doktorantów, Pan Patryk Sztandarski. Następnie, podczas Sesji Sprawozdawczej, studenci drugiego roku Szkoły Doktorskiej zaprezentowali postępy w realizacji Indywidualnych Planów Badawczych. Uroczystość prowadziła dr hab. Agnieszka Białek – Kierownik Szkoły Doktorskiej.