• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” (umowa nr 533409 /PnH 2/2022, kwota dofinansowania: 302 107,00 PLN).

21.03.22

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN otrzymał dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” (umowa nr 533409 /PnH 2/2022, kwota dofinansowania: 302 107,00 PLN). Przedmiotem przedsięwzięcia "Premia na Horyzoncie 2" jest wsparcie finansowe w związku z realizacją  projektu finansowanego z programu Horyzont 2020  pt: Czynniki środowiskowe i ekonomiczne a jakość mięsa wieprzowego i drobiowego, Linking extensive husbandry factors to the intrinsic quality of pork and broiler meat -  akronim projektu: mEATquality ” (umowa nr 101000344).

Celem projektu jest dostarczenie konsumentom wysokiej jakości mięsa wieprzowego i drobiowego poprzez opracowanie nowatorskich rozwiązań, które uwzględniają potrzeby społeczne, kwestie środowiskowe i aspekty ekonomiczne w gospodarstwie i w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. „Ekstensywność” produkcji jest kluczową kwestią i będzie rozwijana w ramach podejścia wieloetapowego poprzez zbadanie czynników ekstensywnych w chowie zwierząt mogących wpływać na jakość mięsa, doświadczenia na fermach w celu zbadania cech jakości mięsa w odniesieniu do czynników chowu: genetycznych, żywieniowych, gęstości obsady i jakości środowiska oraz opracowanie innowacyjnych technik automatycznej oceny jakości mięsa na linii produkcyjnej w ubojni za pomocą technik „odcisków palców” i technologii „blockchain”. Partnerzy projektu obejmują cały łańcuch produkcji mięsa w imię inicjatywy Unii Europejskiej: „Farm to Fork”.