• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

PROFESOR RYSZARD SŁOMSKI ODZNACZONY MEDALEM „ZASŁUŻONY DLA NAUKI POLSKIEJ SAPIENTIA ET VERITAS”

07.06.23

W dniu 30 maja 2023 r. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Medal przyznawany za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej, wręczył panu Profesorowi Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Serdecznie gratulujemy.