• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Publikacje autorstwa mgr Piotra Poznańskiego w prestiżowych czasopismach

31.10.18

Doktorant Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW, Piotr Poznański pierwszym autorem prac w prestiżowych czasopismach Addiction Biology i Neuropharmacology opublikowanych w latach 2017/2018. Prace powstały w ramach przygotowanej pracy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. Mariusza Sacharczuka, prof. nadzw. IGHZ

1.  Poznanski P, Lesniak A, Korostynski M, Szklarczyk K, Lazarczyk M, Religa P, Bujalska-Zadrozny M, Sadowski B, Sacharczuk M (autor koresp.). Delta-opioid receptor antagonism leads to excessive ethanol consumption in mice with enhanced activity of the endogenous opioid system. Neuropharmacology. 2017;118:90-101.
2. Poznanski P, Lesniak A, Korostynski M, Sacharczuk M. Ethanol consumption following mild traumatic brain injury is related to the blood-brain barrier permeability. Addiction Biology. 2018. 10.1111/adb.12683.
3. Poznański P, Lesniak A, Bujalska-Zadrozny M, Strzemecka J3, Sacharczuk M4. Bidirectional selection for high and low stress-induced analgesia affects G-protein activity. Neuropharmacology. 2018 144:37-42.
 

Powyższe osiągnięcia zostały uhonorowane Nagrodą Zespołową Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN  za cykl publikacji w 2017 roku oraz NAGRODĄ DRUGIEGO STOPNIA JM REKTORA Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo publikacji dotyczącej wyjaśnienia niespecyficznego efektu naltreksonu prowadzącego do wzrostu spożycia i preferencji alkoholu w stanie nadaktywności układu opioidowego.