• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

DYPLOM UZNANIA OD REKTORA SGGW DLA PRACOWNIKÓW IGHZ PAN

11.10.16

W dniu 3 października, na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, decyzją z dnia 31 sierpnia br., pracownikom naszego Instytutu: prof. dr hab. Emilii Bagnickiej, dr Justynie Jarczak, dr hab., Ninie Strzałkowskiej, dr hab. Arturowi Jóźwikowi, prof. IGHZ oraz prof. dr hab. Józefowi Krzyżewskiemu zostały wręczone DYPLOMY UZNANIA Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego za osiągnięcia naukowe, wynikające ze współpracy z panią dr hab. Jarosławą Rutkowską, prof. SGGW i jej zespołem.