• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wielki sukces naukowców z IGHZ PAN na salonach wynalazczości w Genevie

23.05.18

Po ubiegłorocznym srebrnym medalu  naukowców z IGHZ PAN we współpracy z SGGW w Warszawie, w tym roku odnieśliśmy jeszcze większy prestiżowy sukces – złoty medal z wyróżnieniem  na 46  Światowej Wystawie Wynalazków, która odbyła się w dniach 11-15 IV 2018 w Genevie za wynalazek -Technology of production of culinary ostrich meat with enhanced nutritional and health-promoting properties (P.412491) - (J.O.Horbańczuk, E. Poławska, A.Wierzbicka, A. Jóźwik, N.Strzałkowska, A.Wójcik, J.Pomianowski, I.Wojtasik-Kalinowska, D. Guzek, K.Gutkowska, C.Tomasik).