• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN współorganizatorem Sesji Naukowej Nagrody Nobla 2017

05.12.17

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN jest współorganizatorem Sesji Naukowej Nagrody Nobla 2017 w dziedzinie fizjologii lub medycyny oraz w dziedzinie chemii. Sesja odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (102A, I p.), ul. Miecznikowa 1, Warszawa.