• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Sukces dr Taniguchi w programie Horyzont 2020

17.01.19

Międzynarodowe konsorcjum z udziałem Dr Hiroaki Taniguchi z Zakładu Embriologii Doświadczalnej Instytutu odniosło duży sukces w programie Horyzont 2020 (konkurs SFS-30-2018-2019-2020) i otrzymało finansowanie w wysokości 6 mln EUR na realizację projektu BovReg – „Identification of functionally active genomic features relevant to phenotypic diversity and plasticity in cattle”. Projekt koordynowany jest przez Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN) i będzie realizowany 4 lata.