• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Nominacja do nagrody indywidualnej Kryształowej Brukselki

29.07.16

Prof. J.O.Horbańczuk został nominowany do nagrody indywidualnej Kryształowej Brukselki za  wybitne osiągnięcia  międzynarodowe na forum UE i udział w Programach Ramowych, głównie Horyzont 2020.

Link do informacji o nagrodzie

http://konferencja2016.kpk.gov.pl/o-nagrodzie/