• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii V Łódzkie Spotkania Przysadkowe

16.08.22

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

V Łódzkie Spotkania Przysadkowe – Sympozjum satelitarne

18-19 listopada 2022r.

Łódź

 

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców ze znamienitych jednostek naukowych krajowych i zagranicznych.

Podczas Sympozjum satelitarnego V Łódzkich Spotkań Przysadkowych, przedstawione zostaną problemy związane z nowoczesnymi metodami  leczenia akromegalii i guzów przysadki. W sesji neuroendokrynologii doświadczalnej zostaną wygłoszone wykłady z zakresu psychoneuroendokrynologii. W sesjach klinicznych wykłady będą dotyczyć leczenia choroby Cushinga, otyłości,  unikatowej roli wazopresyny oraz analogów hormonów o właściwościach neuroprotekcyjnych. Ukoronowaniem tych tematów będzie wykład poświęcony osobniczej wrażliwości na działanie wirusa Covid-19.

Dzięki hybrydowej formie Zjazdu, interesującym sesjom wykładowym, posterowym oraz panelom dyskusyjnym, Uczestnicy będą mieć możliwość czynnego włączenia się w obrady poprzez zadawanie pytań i dyskusję nad wieloma problemami związanymi z neuroendokrynologią.

Wierzymy, że informacje przedstawione i przedyskutowane podczas Zjazdu będą przydatne dla wszystkich  zainteresowanych poznaniem nowoczesnych osiągnięć neuroendokrynologii doświadczalnej i klinicznej - naukowców, nauczycieli i studentów z wielu ośrodków naukowych.

Zjazd odbędzie się w formie hybrydowej – w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego oraz za  pośrednictwem platformy TEAMS udostępnionej przez Uniwersytet Łódzki, szczegóły dotyczące zgłoszenia, rejestracji, program oraz pozostałe informacje zamieszczone są na stronie Zjazdu.

 

www.vizjazdptne.biol.uni.lodz.pl

 

Niezależnie od wybranej formy uczestnictwa warto spotkać się na VI Zjeździe PTNE 

w Łodzi, mieście wielu kultur i unikatowych zabytków.