• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Sukces w konkursie POLONEZ1

17.06.16
Dr Katarzyna Maria Mleczko-Sanecka wygrała prestiżowy grant POLONEZ1, współfinansowany z programu ramowego Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND 2014 oraz Narodowe Centrum Nauki. Grant będzie realizowany w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. IGHZ PAN jest jedynym Instytutem Polskiej Akademii Nauk w dziale Nauk o Życiu który zdobył ten prestiżowy grant w konkursie POLONEZ1.