• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

List gratulacyjny od prezesa Polskiej Akademii Nauk dla Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

05.12.17

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński w liście gratulacyjnym do Dyrektora IGiHZ PAN Profesora Jarosława Horbańczuka wyraził uznanie w związku z wynikami oceny parametrycznej przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który ponownie przyznał Instytutowi w Jastrzębcu kategorię „A”. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów otrzymaliśmy także za wyniki 4-letniej oceny przeprowadzonej przez komisję Polskiej Akademii Nauk, która również oceniła dorobek IGiHZ PAN w Jastrzębcu bardzo wysoko.