• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Wizyta przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk w Instytucie

20.07.23

Miło nam poinformować, że w dniu 19.07.2023 r. odbyła się wizyta Prezesa Polskiej Akademii, prof. dr hab. Marka Konarzewskiego, czł. koresp. PAN w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Prezesowi towarzyszyli wiceprezesi: prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN oraz prof. dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN. W ramach wizyty zaplanowano spotkanie z Dyrekcją Instytutu oraz z zespołami naukowymi a także zwiedzanie laboratoriów i budynków znajdujących się z zasobach Instytutu.