• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Udział w konferencji „Animal Training Methods - Metody Treningu Zwierząt ATM2017”

16.10.17

Pracownicy naszego Instytutu biorą czynny udział w organizacji i wykładach Międzynarodowej Konferencji dotyczącej treningu zwierząt.  Konferencja „Animal Training Methods - Metody Treningu Zwierząt ATM2017” dotycząca mechanizmów szkolenia, metod treningowych psów, koni i innych zwierząt odbędzie się 18-19.11.2017 w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.atm2017.eu 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i prezentacji posterów!