• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zmiana nazwy Instytutu

29.04.20

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński zatwierdził zmianę do statutu Instytutu w zakresie jego nazwy, która została uchwalona przed Radę Naukową Instytutu w dniu 27 lutego 2020 r. 

Od dnia 29 kwietnia 2020 r. nowa nazwa Instytutu brzmi:

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Prosimy o posługiwanie się nową nazwą w korespondencji z Instytutem.