• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Światowe dni Animal Welfare 5-6.05.2016 – Konsorcjum międzynarodowe (m.in. Holandia, Norwegia, Irlandia, Szkocja, Hiszpania)

29.07.16

W dniach 5.-6.05.2016 roku w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk zorganizowano międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie dobrostanu i zachowania się oraz genetyki zwierząt. Zaproszono wybitnych specjalistów z zakresu dobrostanu zwierząt, którzy reprezentowali renomowane uniwersytety w Wageningen (Holandia), Bolonii (Włochy), Oslo (Norwegia), Edynburgu (Szkocja) oraz instytuty Teagasc z Irlandii oraz Neiker Tecnalia z Hiszpanii.

Głównym celem spotkania była dyskusja na temat możliwości jakie genetyka i hodowla oferują w celu poprawy dobrostanu zwierząt. Wśród możliwych rozwiązań wymieniono modyfikację indeksów hodowlanych poprzez dodanie bądź dostosowanie wagi cech związanych z dobrostanem. Rozmawiano też na temat przygotowania międzynarodowego i multidyscyplinarnego projektu skupiającego się na poprawie wybranych cech dobrostanowych u głównych gatunków zwierząt gospodarskich. Ważnym założeniem w tym projekcie byłaby bliska współpraca z przedstawicielami przemysłu oraz rozważenie opinii publicznej na temat ważności poszczególnych cech, które mogłyby zostać ulepszone. Grupa ekspertów zwróciła szczególną uwagę na konieczność zaprojektowania nowoczesnych, efektywnych i precyzyjnych metod zbierania zestawów danych fenotypowych od dużej liczby zwierząt poszczególnych gatunków (PLF – precision livestock farming).

Kolejnym krokiem będzie współpraca pomiędzy ekspertami dotycząca wykorzystania hodowli zwierząt w celu poprawy ich dobrostanu, nawiązanie współpracy z przemysłem produkcji zwierzęcej oraz przygotowanie ostatecznej wersji międzynarodowego projektu.