• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich

05.12.17

15 listopada 2017 roku  w Sali Konferencyjnej Instytutu odbyła  się uroczystość wręczenia dyplomów  doktorskich.  

W ostatnim czasie 6 osob z IGiHZ PAN uzyskało stopień naukowy doktora  w dyscyplinie zootechnika:

dr Anna Brzozowska

dr Magdalena Kotlarska

dr Magdalenia Ogłuszka

dr Ewa Matera-Zarzycka

 dr Adrian Stankiewicz

dr Łukasz Jankowski