• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Naukowcy z Instytutu rozwijają modele komputerowe które pozwalają przewidywać aktywność ludzkich genów w tkankach i typach komórkowych człowieka. Prestiżowa publikacja pracowników Instytutu w Trends in Biotechnology

12.04.17

Naukowcy z Instytutu rozwijają modele komputerowe które pozwalają przewidywać aktywność ludzkich genów w tkankach i typach komórkowych człowieka. W ich modelach komputerowych wykorzystuje się dane z wielkoskalowych projektów genomowych takich jak (1) projekt poznania genomu człowieka, (2) projektu ENCODE charakteryzującego ludzkie genomowe sekwencje regulatorowe, oraz (3) projektu FANTOM5 który jest katalogiem aktywności genów w setkach tkanek człowieka. W przyszłości modele komputerowe naukowców z Jastrzębca będą wykorzystywane do projektowania sztucznych genów które będą selektywnie aktywne w wybranych tkankach i typach komórkowych ciała ludzkiego. Ten projekt zastał nagrodzony grantem Polonez2 Narodowego Centrum Nauki. Naukowcy z Jastrzębca opublikowali także pracę na łamach prestiżowego czasopisma Trends in Biotechnology w której podsumowują obecny stan wiedzy i perspektywy rozwoju w tej ekscytującej dziedzinie badań.

HUMINIECKI L, HORBAŃCZUK J.,  2017, - CAN WE PREDICT GENE EXPRESSION BY UNDERSTANDING PROXIMAL PROMOTER ARCHITECTURE? TRENDS IN BIOTECHNOLOGY,   doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.03.07, IF=13,6