• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Pracownik IGiHZ PAN współautorem książki dotyczącej technologii CRISPR/Cas9

25.07.18

Nakładem wydawnictwa Springer ukazało się kompendium wiedzy dotyczące aktualnych i najważniejszych badań naukowych dotyczących zastosowania technologii CRISPR/Cas9 w medycynie spersonalizowanej i regeneracyjnej, terapiach genowych oraz technologiach komórek macierzystych do modelowania i leczenia chorób. 

W skład kompendium wchodzi rozdział autorstwa dr hab. Pawła Lisowskiego z IGiHZ PAN dotyczący praktycznego zastosowania systemów CRISPR/Cas9 do precyzyjnej edycji genomu i inżynierii komórek macierzystych. Autor przedstawia zalety i ograniczenia technologii CRISPR/Cas9 oraz krok po kroku prezentuje technologiczne etapy praktycznego zastosowania najnowszych narzędzi bazujących na systemach CRISPR/Cas9 w sposób pozwalający na precyzyjne ich wykorzystanie w inżynierii genetycznej do introdukcji i korekcji sekwencji DNA z wykorzystaniem poszczególnych elementów szlaków naprawy DNA. Technologie te znajdują zastosowanie w nowoczesnym modelowaniu oraz leczeniu raka, chorób genetycznych i neurologicznych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.springer.com/us/book/9783319906942#aboutBook