• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Sukces naukowców z Instytutu na Salonach Wynalazczości w Genewie

12.04.17

Duży sukces zanotowali pracownicy naukowi Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na 45 Światowej Wystawie Wynalazków w  Genewie w dniach 29 III-2 IV 2017r, w której uczestniczyło  ponad 700 wystawców z kilkudziesięciu krajów świata. Naukowcy z Instytutu uzyskali srebrny medal  za  „Opracowanie innowacyjnej technologii  produkcji suszonego  mięsa strusi jako źródło wysoko przyswajalnego żelaza do wykorzystania  w  diecie  ludzi z niedoborami żelaza zweryfikowanego na modelu zwierzęcym”. Ponadto  wynalazek ten uzyskał specjalnie wyróżnienie - nagrodę specjalną  Stowarzyszenia Wynalazców z Hongkongu.