• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

WIELKI SUKCES UCZONYCH INSTYTUTU NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI I INOWACJI, INPEX 2016, PITTSBURG, USA

29.07.16

Na światowych targach  wynalazczości INPEX  w USA w Pittsburgu zespół  pod kierunkiem prof. J.O. Horbańczuka uzyskał jedną z najważniejszych nagród – statuetkę za najlepszy patent /wynalazek europejski prezentowany  na targach (THE BEST INVENTION OF EUROPE 2016) -  za  „Opracowanie innowacyjnej technologii  produkcji suszonego  mięsa strusi jako źródło wysoko przyswajalnego żelaza do wykorzystania  w  diecie  ludzi z niedoborami żelaza zweryfikowanego na modelu zwierzęcym”.

Ponadto drugi wynalazek „Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania wyrobów z mięsa strusiego” uzyskał Złoty Medal z Wyróżnieniem oraz Nagrodę Specjalną przyznaną przez Taiwan Invention Association.