• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W SEMINARIUM NAUKOWYM W HARVARD MEDICAL SCHOOL

29.07.16

W  dniu 6.06.2016. pracownicy naukowi Instytutu brali aktywny udział we wspólnym seminarium naukowym Harvard Medical School i Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN  na którym wygłosili  wykłady: Prof. dr hab. J.O Horbańczuka -  „Verification and use of the manufactured products prepared from ostrich meat in human diet with iron deficiencies based on animal model”, dr hab. M. Pierzchała – „PUFA diet supplementation influence on hepatic and muscle transcriptomic profile – nutrigenomics studies on pig animal model”

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, towarzyszyła im długa dyskusja. W trakcie seminarium omówiono także plany współpracy na przyszłość obejmujące m.in. wymianę pracowników naukowych, wspólne projekty i publikacje oraz kolejne wspólne seminaria naukowe.