• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

DR MAGDALENA KOSZARSKA

Stanowisko: Adiunkt w Zakładzie Biotechnologii i Nutrigenomiki Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

Zainteresowania badawcze:   szeroko pojęte badania nad stanami zapalnymi prowadzącymi do raka, szczególnie nad białaczkami czym zajmowałam się do tej pory. W tym nad możliwą korelacją pomiędzy trybem życia (np. dietą) i jego wpływem na rozwój stanów zapalnych u ludzi. W moich dotychczasowych badaniach skupiałam się głównie na molekularnej stronie w/w zagadnienia

Dorobek naukowy:  9 publikacje z listy JCR. Ogółem cytowań 203. Indeks Hirscha 9.

Wybrane osiągnięcia naukowe:Karierę naukową rozpoczęłam w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Budapeszcie, w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej gdzie zajmowałam się diagnostyką i badaniem białaczek.  

W tym czasie prowadziłam badania nad:

1. Związkiem pomiędzy wielkością fragmentu mutacji ITD w genie FLT3, a przebiegiem leczenia i długością przeżycia osób z AML.

2. Konfiguracją i porównaniem trzech różnych metod wykrywania  mutacji IDH1/2 u pacjentow z AML (sekwencjonowanie, allele specific PCR, high resolution melting).

3. Sprawdzeniem klinicznego i prognostycznego znaczenia różnych mutacji IDH1/2 w AML.

4. Opracowaniem ilościowego badania testu cytometrycznego opartego na przeciwciałach do oznaczania białek błonowych, w tym ABCG2 na błonach czerwonych krwinek (RBC).

5. Testowaniem wpływu wspólnych wariantów polimorficznych ABCG2 (V12M i Q141K) na ekspresję białka ABCG2 na błonie RBC u zdrowych osób.

6. Nad zbadaniem wpływu wariantów genetycznych na podatność na choroby, objawy kliniczne i wyniki leczenia u pacjentów z AML. To study the association between  FLT3-ITD load, size and clinical characteristics or treatment outcome in AML.

3. To set up and compare three different detection methods (allele specific PCR, high resolution melting and sequencing) in order to calculate the frequencies of IDH1/2 mutations in AML.

4. To verify the clinical and the prognostic relevance of different IDH1/2 mutations in AML To study the association between  FLT3-ITD load, size and clinical characteristics or treatment outcome in AML.

3. To set up and compare three different detection methods (allele specific PCR, high resolution melting and sequencing) in order to calculate the frequencies of IDH1/2 mutations in AML.

4. To verify the clinical and the prognostic relevance of different IDH1/2 mutations in AML To study the association between  FLT3-ITD load, size and clinical characteristics or treatment outcome in AML.

3. To set up and compare three different detection methods (allele specific PCR, high resolution melting and sequencing) in order to calculate the frequencies of IDH1/2 mutations in AML.

4. To verify the clinical and the prognostic relevance of different IDH1/2 mutations in AML

Realizowane projekty badawcze:

1. 2006-2009,OTKA (PF63953) finansowany przez Węgierski Fundusz Badań Naukowych; wykonawca. 2. 2007-2008, KMOP 1.1.2-07/1-2008-0003 finansowany przez Węgierski Krajowy Fundusz Badawczy i Krajową Agencję Rozwoju; wykonawca.

3. 2007-2011, OTKA (K69102) finansowany przez Węgierski Fundusz Badań Naukowych; wykonawca.

 4. 2009-2014, Polski grant POIG 01.01.02-10-005/08 TESTOPLEK finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; wykonawca;

5. 2011-2015, OTKA (83533) finansowany przez Węgierski Fundusz Badań Naukowych, główny wykonawca.

6. 2013-2017, OTKA (K104903) finansowany przez Węgierski Fundusz Badań Naukowych; wykonawca.

7. COST Action BM0801, grant finansowany w ramach Europejskiej Współpracy Naukowo-Technicznej, wykonawca.

8. 2B06155, grant sponsorowany przez Czeskie Ministerstwo Oświaty; wykonawca.

9. COST Action BM0801 grant finansowany w ramach Europejskiej Współpracy Naukowo-Technicznej, wykonawca.

10) Projekt POiR POIR.01.01.01-00-0593/18. 2019-2021, wykonawca.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne:

Uczestniczyłam i prezentowałam osiągnięcia naukowe na wielu konferencjach międzynarodowych  (Holandia, Hiszpania, Anglia, Szwecja, Włochy, Węgry, Austria).

 

Wybrane publikacje:

1. Meggyesi N, Kiss LS, Koszarska M, Bortlik M, Duricova D, Lakatos L, Molnar T, Leniček M, Vítek L, Altorjay I, Papp M, Tulassay Z, Miheller P, Papp J, Tordai A, Andrikovics H, Lukas M, Lakatos PL. NKX2-3 and IRGM variants are associated with disease susceptibility to IBD in Eastern European patients. World J Gastroenterol. 2010;16(41):5233-40.

2. Andrikovics H, Nahajevszky S, Koszarska M, Meggyesi N, Bors A, Halm G, Lueff S, Lovas N, Matrai Z, Csomor J, Rasonyi R, Egyed M, Varkonyi J, Mikala G, Sipos A, Kozma A, Adam E, Fekete S, Masszi T, Tordai A.JAK2 46/1 haplotype analysis in myeloproliferative neoplasms and acute myeloid leukemia. Leukaemia. 2010;24(10):1809-13.

 3. Nahajevszky S, Andrikovics H, Batai A, Bors A, Csomor J, Gopcsa L, Koszarska M, Kozma A, Lovas N, Lueff S, Matrai Z, Meggyesi N, Sipos A, Varkonyi A, Adam E, Fekete S, Tordai A, Masszi T. The prognostic impact of germline 46/1 haplotype of Janus kinase 2 in cytogenetically normal acute myeloid leukemia. Haematologica. 2011 Nov;96(11):1613-8.

4. Koszarska M, Bors A, Feczko A, Meggyesi N, Batai A, Csomor J, Adam E, Kozma A, Orban T, Lovas N, Sipos A, Karaszi , Dolgos J, Fekete S, Reichardt J, Lehoczky E, Masszi T, Tordai A and Andrikovics H. Type and location of isocitrate dehydrogenase mutations influence clinical characteristics and disease outcome of acute myeloid leukemia. Leuk Lymphoma. 2013 May;54(5):1028-35.

5. Andrikovics H, Nahajevszky S, Koszarska M, Meggyesi N, Bors A, Rásonyi R, Halm G, Lovas N, Lueff S, Egyed M, Várkonyi J, Mikala G, Sipos A, Kozma A, Ádám E, Fekete S, Masszi T, Tordai A. JAK2 46/1 haplotípus mint a myeloproliferatív neoplasiák és a normal kariotípusú akut myeloid leukaemia közös rizikófaktora. Hemat Transzf. 2010 43:277-87.

6. Koszarska M, Meggyesi N, Bors A, Batai A, Csacsovszki O, Lehoczky E, Adam E, Kozma A, Lovas N, Sipos A, Krahling T, Dolgos J, Remenyi P, Fekete S, Masszi T, Tordai A and Andrikovics H. Medium-sized FLT3 internal tandem duplications confer worse prognosis, than short and long duplications in a non-elderly acute myeloid leukemia. Leuk Lymphoma. 2014 Jul;55(7):1510-7.

7. Andrikovics H, Krahling T, Balassa K, Halm G, Bors A, Koszarska M, Batai A, Dolgos J, Csomor J, Egyed M, Sipos A, Remenyi P, Tordai A, Masszi T. Distinct clinical characteristics of myeloproliferative neoplasms with calreticulin mutations. Haematologica. 2014 Jul;99(7):1184-90.

8. Koszarska M, Kucsma N, Kiss K, Varady G, Gera M, Antalffy G, Andrikovics H, Tordai A, Studzian M, Strapagiel D, Pulaski L, Tani Y, Sarkadi B, Szakacs G. Screening the expression of ABCB6 in erythrocytes reveals an unexpectedly high frequency of Lan mutations in healthy individuals. PLoS One. 2014 Oct 31.

9. Kasza I, Várady G, Andrikovics H, Koszarska M, Tordai A, Scheffer GL, Németh A, Szakács G, Sarkadi B. Expression levels of the ABCG2 multidrug transporter in human erythrocytes correspond to pharmacologically relevant genetic variations. PLoS One. 2012;7(11):e48423. doi: 10.1371/journal.pone.0048423. Epub 2012 Nov 15.

10. Varga G, Mikala G, Andrikovics H, Koszarska M, Balassa K, Ádám E, Kozma A, Tordai A, Masszi T. NFKB1 -94ins/delATTG polymorphism is a novel prognostic marker in first linetreated multiple myeloma. Br J Haematol. 2015 Mar;168(5):679-88. doi: 10.1111/bjh.13197. Epub 2014 Nov 3