• 36A Postępu st.

  05-552 Magdalenka, Poland

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

 • slidebg1
  Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences
 • slidebg1
  INPEX 2016
 • slidebg1
  Brussels Innova

Recruitment and proposed research topics for the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety 2021/2022

 

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences announces the start of recruitment to the Doctoral School of Animal Sciences and Food Safety (Recruitment Schedule 2021/2022).

 

July 1, 2021

 

Commencement of the recruitment procedure for the academic year 2021/2022

 

July 1, 2021 -

September 10, 2021

 

Submitting documents to the IGAB PAS or PIWET-PIB office

 

September 16-22, 2021

 

Presentations of candidates' research interests and interviews

 

September 24, 2021

 

Announcement of the results of the recruitment procedure

 

 

Proponowane tematy badawcze (rok akademicki 2020/2021):

dyscyplina: zootechnika i rybactwo (IGBZ PAN)

 • Zjawiska genomiczne, proteomiczne i epigenomicznie w parenchymie zdrowych ćwiartek wymienia krów mlecznych sąsiadujących z ćwiartkami zakażonymi gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub ujemnymi
  / Genomic, proteomic, and epigenomic phenomena in parenchyma samples derived from healthy udder quarter adjacent to the quarters infected with coagulase-positive or coagulase-negative staphylococci
  – prof. dr hab. Emilia Bagnicka
 • Systemy produkcji, a dobrostan i jakość mięsa kurcząt brojlerów
  / Linking production systems to the welfare of broiler chickens and their meat quality
  – dr inż. Joanna Marchewka
 • Znaczenie relacji socjalnych u świń dla ich behawioru, zdrowia i długowieczności
  / The importance of social relationships for pigs’ behavioural expression, health and fitness
  – dr Irene Camerlink
 • Profilaktyczny efekt doustnej suplementacji Sucrosomial® Iron (SI) w zapobieganiu niedokrwistości z niedoboru żelaza wcześniaków: badania na nowym eksperymentalnym prosięcym modelu wcześniaczym
  / Preventive effect of oral supplementation with Sucrosomial® Iron in iron deficiency anemia of prematurity: studies on the animal model of preterm piglets
  – dr hab. Rafał Starzyński
 • Genomika funkcjonalna resweratrolu, kurkuminy i podobnych antyoksydantów pochodzenia roślinnego
  / The functional genomic studies of resveratrol, curcumin, and similar antioxidant phytochemicals
  – dr Łukasz Huminiecki
 • Wykorzystanie międzyszczepowych chimerowych myszy w celu zbadania roli łożyska w patogenezie zaburzeń neurorozwojowych 
  / Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders
  – dr Silvestre Sampino
 • Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika
  Mechanisms of trophectoderm differentiation in rabbit embryos
 • – dr hab. Anna Piliszek

dyscyplina: weterynaria (PIWET-PIB)

 • Interakcje pozostałości leków weterynaryjnych w aspekcie bezpieczeństwa żywności - badania in vitro
  / Interactions of veterinary drug residues in food safety aspect - in vitro studies
  – dr hab. Lidia Radko