• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

DAZ-2401/3/17 - Dostawa nasion do siewu dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,

08.02.17