• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

DAZ-2401/6/22/PU_ Przetarg ustny na sprzedaż pięciu koni rasy huculskiej, stanowiących własność Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu

02.12.22