• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ ZABUDOWANEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z GRUNTAMI WOKÓŁ BUDYNKÓW DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W GRÓJCU, V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR

29.12.22