• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Aleksandra Górecka-Bruzda, dr hab.

Profesor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Zainteresowania badawcze

etologia i dobrostan zwierząt, szczególnie koni

 

Dorobek naukowy

55 publikacji, 46 publikacji z listy JCR. Cytowania 478, Index Hirscha – 13.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

 • Naukowe opracowanie wskaźników dobrostanu koni oraz „Dobrych praktyk w hodowli i chowie koni z rekomendacjami PZHK” (wdrożenie)
 • Naukowe opracowanie testów behawioralnych przydatności do użytkowania dla koni zimnokrwistych (Program Hodowli Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, wdrożenie) i koni wierzchowych (rekreacyjnych).
 • Prace z zakresu zachowania, temperamentu i dobrostanu koni.

 

Realizowane projekty badawcze

 • Udział w realizacji sześciu projektów badawczych, w tym dwóch międzynarodowych.
  Wybrane projekty:
  WELFOOD Promoting Quality Assurance in Animal Welfare – Environment – Food Quality Interaction Studies Through Upgraded e-Learning – Grant w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci, wykonawca.
  AWARE Animal Welfare Research in an Enlarged Europe – Grant w ramach 7PR UE, wykonawca.

  Projekt NN 311075139 „Behawioralne i fizjologiczne reakcje młodych koni podczas rutynowych procedur zootechnicznych jako wskaźniki dobrostanu”, kierownik.
 • KNOW/IGHZ/RBB/WEW/2016/02 „Zachowanie, tętno i zmienność tętna jako wskaźniki dobrostanu kóz mlecznych: próba oceny”, kierownik

 

 

Wybrane publikacje

 • Górecka-Bruzda A., Suwała M., Palme R., Jaworski Z., Boroń M., Jezierski T. 2015 – Events around weaning in semi-feral and stable-reared Konik polski foals: Evaluation of short-term physiological and behavioural responses. Applied Animal Behaviour Science, 163, 122-134.
 • Górecka-Bruzda A., Fureix C., Ouvrard A., Bourjade M., Hausberger M. 2016. Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and Przewalski (Equus ferus przewalskii) horses. The Science of Nature,  DOI 10.1007/s00114-016-1395-7
 • Górecka-Bruzda  A., Jaworski, Z., Suwała, M., Sobczyńska M., Jastrzębska E., Ogłuszka M., Sankey, C., Boroń, M., Jezierski T. 2017 – Aversiveness of husbandry procedures for pre-weaned foals: A comparison using behavioural and physiological indices. Applied Animal Behaviour Science 191, 31–38.
 • Górecka-Bruzda, A., Jaworski, Z., Suwała, M., Boroń, M., Ogłuszka, M., Earley, B., Sobczyńska. M. 2017. Longitudinal study on human-related behaviour in horses - Can horses (Equus caballus) be de-domesticated? Applied Animal Behaviour Science 195, 50-59.
 • Jastrzębska E., Wolska A., Minero M., Ogłuszka M., Earley B., Wejer B., Górecka-Bruzda A. 2017. Conflict behaviour in show jumping horses: a field study. Journal of Equine Veterinary Science 57, 116-121.
 • Doboszewski P., Doktór D., Jaworski Z., Kalski R., Kułakowska G., Łojek J., Płąchocki D., Ryś A., Tylkowska A., Zbyryt A., Górecka-Bruzda A. 2017. Konik polski horses as a mean of biodiversity maintenance in post-agricultural and forest areas: an overview of Polish experiences” Animal Science Papers and Reports, 35, 333-347.
 • Górecka-Bruzda A., Reczyńska D., Jastrzębska E., Barłowska K, Bagnicka E. 2019. Behavioral and physiological measures in dairy goats with and without small ruminant lentivirus infection. Journal of Veterinary Behavior 31, 67-73.
 • Jaworska, J., Jaworski, Z., McDonnell, S.M.,  Górecka-Bruzda A. 2020. Harem stallion changes are not associated with diminished reproductive performance of females in semi-feral Konik polski horses (Equus caballus): Bruce effect and infanticide in feral horses. Theriogenology 151, 1-6.
 • Jaworska, J., Jaworski, Z. Tobolski, D., Siemieniuch, M., Janowski, T., Górecka-Bruzda, A. 2020. Selection of reproductive partners in semi-feral horses (Equus caballus) is not influenced by Major Histocompatibility Complex (MHC): a field study. Applied Animal Behaviour Science, 226, Article number 104973
 • Grebieniow, A., Korczak-Abshire, M., Gasek, A., Górecka-Bruzda, A. 2020. Antarctic fur seal (Arctocephalus gazella) annual migration and temporal patterns of on-shore occurrence of leucistic individuals on King George Island. Polar Biology 43, 929-935.
 • Górecka-Bruzda, A., Jaworski, Z., Jaworska, J., Siemieniuch, M. 2020. Welfare of free-roaming horses: 70 years of experience with Konik Polski breeding in Poland. Animals, 10(6),1094, 1-15.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

 • Organizacja międzynarodowych konferencji i spotkań naukowych (49th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, “Welfare in Farm Animals”, 2011; „The AWARE Project: Communicating Advances in Animal Welfare Science and Education in Europe”, 2012; “Identifying and Raising Core Welfare Awareness”, 2012; ISAE West and East Regional Meeting „Animal preferences and animal welfare”, 2018
 • Guest Editor w czasopiśmie Animals, recenzje dla Journal of Veterinary Behaviour,  Livestock Science, PloSone
 • Wykłady dla studentów i praktyków, publikacje popularno-naukowe, upowszechnianie publikacji przez internetowe czasopisma branżowe,
 • Stała współpraca z Polskim Związkiem Hodowców Koni (PZHK)
 • Członkostwo w Zespole doradczym ds. dobrostanu zwierząt Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu oraz w Polskim Towarzystwie Etologicznym
 • Promotor prac dyplomowych
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi.

 

 

 Linki do profili i stron naukowych

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Gorecka-Bruzda

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36337018500